Fonds voor de Landbouw in de provincie Groningen

Het Fonds ten behoeve van de Landbouw in de provincie Groningen verleent financiële bijdragen aan initiatieven, die de landbouw in de Provincie Groningen ondersteunen. En doordat het Fonds Groningen 1948 erin is opgenomen verleent het Fonds ten behoeve van de Landbouw ook bijdragen aan activiteiten op het terrein van industrie, handel, nijverheid en op het terrein van het sociale en culturele leven. Deze activiteiten dienen de provincie Groningen bekend te maken en in deze provincie plaats te vinden.