Aanvragen

Uw aanvraag moet voor 1 juni 2023 ingediend zijn.
In beginsel moet de activiteit waarvoor U een bijdrage vraagt plaatsvinden na het moment waarop de subsidie kan worden toegekend (eind december).

En Uw aanvraag dient de volgende bestanddelen te bevatten:

    omschrijving van het project

        waar gaat het over
        hoe wordt het uitgevoerd
        wie voert het uit
        voor wie is het bedoeld


    financiële opzet van het project

        wat gaat het kosten
        hoe wordt het plan betaald

email-adres waar U de ontvangstbevestiging wilt ontvangen

    naam, adres, postcode en woonplaats aanvrager


De aanvraag zal worden beoordeeld op een aantal punten.

De projecten ter ondersteuning van de landbouw zullen onder andere worden getoetst op:

    onderscheidende opzet
    mate van zelfstandigheid, na aanloop periode zelfstandig kunnen voortbestaan
    financiele verantwoording

De culturele projecten zullen onder andere worden getoetst op:

    onderscheidende opzet
    eenmalig project
    bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het landelijk gebied
    bijdrage leveren aan bekend maken van de provincie Groningen
    inzet door vrijwilligers
    samenhang, verbinding met landbouw

Voor beide categorieën geldt dat het beschikbare budget van het Fonds ten behoeve van de Landbouw leidend is of het project een bijdrage kan krijgen en in welke mate Uw verzoek wordt gehonoreerd. Het Fonds verleent geen hogere bijdrage dan geformuleerd is in de aanvraag.


U stuurt de aanvraag als pdf-bestand naar info@fondslandbouwgroningen.nl

Een toekenning voor een bijdrage is twee jaar houdbaar. Hebt U in de twee jaren na uw toekenning het bedrag niet opgevraagd dan kan verlenging gevraagd worden. Hebt U de bijdrage niet opgevraagd en/of geen verlenging van de termijn gevraagd, dan wordt de toekenning ingetrokken.

Alternatief:

Een bron van financiering is tegenwoordig crowdfunding, kijk eens op www.voordekunst.nl.