Behandeling van uw aanvraag

Het bestuur van het Fonds ten behoeve van de Landbouw komt in april 2020 (onder voorbehoud) voor besluitvorming bijeen.

Procedure

Na binnenkomst van Uw aanvraag ontvangt U zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst.

Indien er na lezing van de stukken vragen open blijven krijgt U het verzoek onduidelijkheden op te helderen of ontbrekende gegevens aan te vullen.

Mocht op voorhand duidelijk zijn dat de aanvraag niet voor een bijdrage in aanmerking komt dan krijgt U van de secretaris-penningmeester daarvan bericht. Bent U het daar niet mee eens dan kunt U verzoeken de aanvraag toch te behandelen in het bestuur.

Nadat er in de vergadering is besloten op alle voorliggende aanvragen krijgen de aanvragers bericht van de bevinding. Het bericht van toekenning vindt uitsluitend schriftelijk en op papier plaats. Het Fonds ten behoeve van de Landbouw in de provincie Groningen kan voorwaarden verbinden aan een bijdrage. Deze zullen worden omschreven in de brief van toekenning.

Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Ook voor de kennisgeving van afwijzing geldt dat deze in ieder geval schriftelijk wordt toegestuurd.

Afwegingskader

Het Fonds ten behoeve van de Landbouw heeft jaarlijks een bedrag van ongeveer € 20.000 beschikbaar voor toekenning.

Driekwart van dit bedrag is bestemd voor landbouw en één kwart is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het bekendmaken van de provincie Groningen.

Vanwege de vele aanvragen en de beperkte financiële middelen zijn keuzes nodig, die gebaseerd worden op:

–        het belang voor de landbouw of
–        bijdragen aan het bekend maken van de provincie Groningen
–        en altijd aan het werkgebied van het Fonds, zijnde de provincie Groningen.